อำลาปีเก่า… ก้าวสู่ปีใหม่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง

Share this...

คิดแบบวิริยะ โดย ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

 

 

         ณ เวลานี้ผมต้องขอกล่าวอำลาก่อนเป็นอันดับแรก สำหรับปีพ.ศ.2563 ที่กำลังจะกลายเป็นอดีต และขอกล่าวสวัสดีปีใหม่พ.ศ.2564 ซึ่งกำลังจะเข้ามาแทนที่ครับ บรรยากาศในช่วงปีใหม่นี้อาจไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา เพราะเมื่อไวรัสโควิด-19 ได้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ การเฉลิมฉลองที่มีการวางแผนไว้จึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ ในเวลาเดียวกันเรากลับต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติ ระแวดระวัง ป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดมากกว่าเดิม หลายท่านอาจคิดว่า เคราะห์กรรมอะไรกันหนอ ที่ทำให้ชีวิตต้องตกอยู่ในภาวะวิกฤต ประสบแต่ความยากลำบากเช่นนี้

 

          ผมอยากขอชวนทุกท่านลองคิดในมุมที่แตกต่างออกไปครับว่า ถ้าเรายึดตามปรัชญาพุทธก็ให้นึกว่าเคราะห์นั้นสร้างโอกาส ในทุกวิกฤติมีสิ่งดี ๆ อยู่ในนั้น ดังนั้นเราก็ทุ่มเทหาสิ่งดี ๆ ในเคราะห์นั้น เช่น เมื่อเราพบวิกฤต มันบอกเราว่า เราต้องทุ่มเททำเรื่องดิจิทัล เพราะโลกขับเคลื่อนสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว เราก็เลยต้องขับเคลื่อนสู่ระบบดิจิทัล การใช้สื่อก็ต้องเน้นเรื่อง social เราจะเน้นวิทยุ โทรทัศน์ไม่ได้อีกแล้ว เพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว ประชาสัมพันธ์ก็ต้องไปเน้นเรื่อง social และหาเรื่องราวที่จะประชาสัมพันธ์ผ่าน social อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในการสร้างเจตคติต่อคนพิการในทางสร้างสรรค์ ว่าการต่อสู้ของคนพิการในช่วงโควิด-19 เราทำกันอย่างไร ต่อสู้อย่างไร แล้วเราจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร

 

          สำหรับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เราจะมุ่งทุ่มเทการทำงานช่วยเหลือคนพิการในชนบท ปัญหาใหญ่สุดของคนพิการอยู่ที่ชนบท เพราะพ่อแม่ของคนพิการ ไม่เชื่อว่าคนพิการทำอะไรได้ พ่อแม่ของคนพิการก็ไม่อยากให้คนพิการลำบาก มักจะท่องคติว่าลูกพิการคนเดียวสามารถเลี้ยงได้ ผลที่ตามมาคือ คนพิการถูกให้อยู่บ้านเฉย ๆ ซึ่งการอยู่เฉยคือความทุกข์ เมื่อคนพิการมีโอกาสก้าวออกจากบ้าน ได้ออกไปฝึกอาชีพ ได้ออกไปใช้ชีวิตแล้ว ก็จะไม่อยากกลับไปอยู่บ้าน นั่นคือความสุขที่คนพิการได้รับ และผมก็ได้รับมากกว่าคนทั่วไปนะครับ เพราะว่าประสบการณ์มันช่วยสอนให้เราเห็นสิ่งดี ๆ

 

ในเคราะห์ คือเห็นโอกาสดี ๆ

ในเคราะห์ที่ทำให้ชีวิตของเราก้าวพ้นหลายอย่าง แล้วก็มีความสุขในตัวเราได้มากขึ้น

 

         สำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงนะครับ แม้จะมีปัญหาอุปสรรครอคอยอยู่มากมาย ผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีกำลังใจ มีพลังที่จะเอาชนะอุปสรรคเพื่อยกศักยภาพของเราให้สูงขึ้น ทำจิตวิญญาณของเราให้เข้มแข็งขึ้น สามารถอยู่กับโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขตลอดไปครับ