ข่าวสาร

เปิดการฝึกงานการสร้างอาชีพเพื่อผู้พิการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2567 ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

บรรยากาศการต้อนรับผู...