ร่วมสมทบทุนได้ ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ 162-3-06432-4 มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ