ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.นครชัยศรี

ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี

ประเภทงาน

ฝึกคนพิการให้ทำอาชีพเกษตรและมีรายได้เป็นของตัวเอง เช่น เพาะเห็ด  ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  เพื่อความยั่งยืนของคนพิการ

ช่องทางการติดต่อ

โทร 02-886-1188

Facebook : ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี

5/5 ม.5 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120