ติดต่อเรา

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
27/5 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ10700

โทร 02-8861188

Line : @wiriya

Facebook : มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

E-mail : info@ufpyimsoo.org

เปิดทุกวัน:
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.