ติดต่อเรา

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
27/5 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ10700

โทร 02-8861188

Line : @wiriya

Facebook : มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

เปิดทุกวัน:
เวลา 8.30 น. – 16.30 น.