ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.เชียงดาว

ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว

 

 

ประเภทงาน

เพื่อให้คนพิการได้มีอาชีพเกษตรเป็นของตัวเอง เช่น เพาะเห็ด ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 

199​ ม.4​ บ้านแม่​ข้อน​ ต.เมือง​งาย​ อ.เชียงดาว​ จ.เชียงใหม่
50170​

โทร 02-886-1188

Facebook : ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว