บริจาค

  • ช่องทางการสนับสนุนเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

  • บริจาคผ่านพร้อมเพย์คิวอาร์โค้ด

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้กรุณาบริจาคเงิน สามารถส่งหลักฐานการบริจาค เช่น ภาพสลิปการโอน หรือ ภาพถ่ายใบนำฝากเงินมาได้ที่ ID Line : @wiriya เพื่อทางมูลนิธิฯ จะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินสำหรับนำไปหักลดหย่อนภาษีต่อไป