ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน นครชัยศรี

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สร้างทัศนคติเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจศักยภาพคนพิการ ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องโดย : กฤดินันท...