คณะศึกษาดูงาน Mini-MBA for Social Enterprise เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี

Share this...
คณะศึกษาดูงาน หลักสูตร Mini-MBA for Social Enterprise ได้มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม วันที่ 17 ตุลาคม 2563
โดย ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และแนวคิดการก่อตั้งศูนย์ฝึกอาชีพฯ โดยมีคุณอาทร สูญจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้กล่าวถึงที่มาของศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนแห่งนี้ พร้อมนำเดินชมการทำงานของผู้พิการภายในศูนย์ฝึกอาชีพฯ เช่น ปลูกผักสดลงดิน (กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค) เมล่อน เห็ดนางฟ้าภูฐาน และการเพาะพันธุ์จิ้งหรีด ถือเป็นการเกษตรแบบครบวงจรโดยฝีมือผู้พิการ
นอกจากนี้ยังได้เชิญคณะชิมกาแฟ yimsoo cafe โดยผู้พิการทางการได้ยิน ก๋วยเตี๋ยวเรือยิ้มสู้รสเด็ด เห็ดนางฟ้าภูฐานทอด จิ้งหรีดทอด และเมล่อน ซึ่งผลผลิตเกิดจากฝีมือผู้พิการทั้งสิ้น
อีกทั้งขอขอบคุณ ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ที่ให้ความสนใจการฝึกอาชีพผู้พิการภายในศูนย์ฝึกอาชีพฯ ของเรา