ส่งมอบของชุมชนโบสถ์บน

Share this...

ชุมชนโบสถ์บน ซอยเจริญนคร 26 เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา นำไปส่งต่อให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ในชุมชนแห่งนี้มีคนพิการมากถึง 12 คน หนึ่งในนั้นคือคนพิการติดเตียงที่ต้องพึ่งพาการดูแลช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว หากมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คนพิการจะขาดผู้ดูแลทันที ชมรมร่มฉัตรจิตอาสา ศูนย์การเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนพิการในชุมชน ซึ่งเป็นเครือข่ายทีมเรามีของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงมีความพยายามรณรงค์ให้คนในชุมชนดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด

เมื่อมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยการนำทีมของคุณมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้เดินทางเข้าไปภายในซอยเจริญนคร 26 และ 28 เพื่อนำสิ่งของบริจาคต่างๆ ไปมอบให้แก่ชาวชุมชน จะเห็นได้ชัดเจนว่าบ้านเรือนแต่ละหลัง ทางเดินเท้า มีความสะอาดเรียบร้อยและเป็นระเบียบ แม่ค้าอาหารและผู้คนที่สัญจรไปมาต่างสวมหน้ากากอนามัย นี่คือความพยายามของชาวชุมชนโบสถ์บนที่ต่างดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท

สำหรับสิ่งของบริจาคที่มูลนิธิฯ นำไปส่งมอบในครั้งนี้มีทั้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก แผ่นรองซับสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ข้าวสารและอาหารแห้งอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเครื่องอุปโภคบริโภคเหล่านี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ส่วนหนึ่ง เพราะผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่แบบติดเทปเฉลี่ยราคาชิ้นละ 13-15 บาท โดยใน 1 วันผู้ป่วยติดเตียงต้องใช้ไม่ต่ำกว่า 5-6 ตัว เพื่อรักษาสุขอนามัยและป้องกันการติดเชื้อ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นต่างๆ และทางมูลนิธิฯ ได้เป็นสื่อกลางในการส่งมอบสิ่งของให้แก่คนพิการในชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะเราเข้าใจดีว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ ผู้คนต่างต้องการกำลังใจจะต้องไม่ทอดทิ้งกัน