เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบหน้ากากอนามัย 36,000 ชิ้น แทนคำห่วงใย ปลอดภัยโควิด-19

Share this...
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอขอบคุณ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ได้มอบหน้ากากอนามัย 36,000 ชิ้น แทนคำห่วงใย ปลอดภัยโควิด-19
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาคกิจกรรมสัมพันธ์และการศึกษา สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร และ คุณอรดา วงศ์อําไพวิทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาคกิจกรรมสัมพันธ์และการศึกษา สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร ได้มอบหน้ากากอนามัยแก่ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไป