บางจากมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อคนพิการ แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ปันน้ำใจสู่การให้ไม่รู้จบ

Share this...
ขอขอบคุณบางจากที่ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อคนพิการ แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อปันน้ำใจสู่การให้ไม่รู้จบ
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ นำโดย ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และ คุณมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
เข้ารับมอบเงินปันน้ำใจสู่การให้ไม่รู้จบ ร่วมกับองค์กรสาธารณประโยชน์ อีก 6 องค์กร โดยมีคุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบเงิน ร่วมปันน้ำในสู่การให้ไม่รู้จบ ปีที่ 15 ณ ปั้มน้ำมันบางจาก เกษตร-นวมินทร์
โดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพแก้ผู้พิการ ให้สามารถมีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจึงจัดตั้งยิ้มสู้คาเฟ่ เพื่อฝึกการบริการร้านกาแฟ และ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน 3 แห่ง อันได้แก่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม อ.แม่ริม และ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อฝึกอาชีพด้านการเกษตร