บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมปันน้ำใจสู่การให้ไม่รู้จบ ปีที่ 15 ให้แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

Share this...
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสาวพรทิพา ตัณฑากาศ ผู้อำนวยการสื่อสารการตลาด, นางสาวอรัญญา ศิริโชติ ผู้จัดการส่วนบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และ นายวิภาส เจริญเผ่า ผู้จัดการส่วนโฆษณาและส่งเสริมการตลาด เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจากโครงการสมาชิกบางจาก ร่วมปันน้ำใจสู่การให้ไม่รู้จบ ปีที่ 15 ให้แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จำนวน 279,486 บาท
โดยศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จะนำเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาไปใช้ในการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนแห่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด