มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จับมือ 2 หน่วยงานทำบันทึกข้อตกลง MOU

Share this...

    

  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ณ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  พร้อมนางมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้ทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระหว่างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จ.นครปฐม

 

 

   โดยนายอาทร สูญจันทร์ ประธานศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี  พร้อมนายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 และ ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

   ซึ่งทั้งหมดจะถูกเรียกว่า หน่วยงานทั้ง 3 เพื่อประสานงานความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ อาทิ การส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการ  สนับสนุนการฝึกอาชีพสำหรับผู้ปกครองและคนพิการ  และจัดส่งบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ เพื่อจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ