kridinun pluangvaree

สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในคอลัมน์ บก.ชาลีฟนะครับ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สร้างทัศนคติเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจศักยภาพคนพิการ ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องโดย : กฤดินันท...

รับสมัครผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร

     ศูนย์ฝึกอาชีพคน...