เปิดโลกใหม่! งานวิ่งไปไม่ทิ้งกัน ‘No One Left Behind’ สังคมก้าวไปข้างหน้าแค่จับมือไปด้วยกัน

Share this...

          เมื่อวานที่ 16 กุมภาพันธ์  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วิ่งไปไม่ทิ้งกัน 2020 No One Left Behind” ณ สวนหลวง ร.9 จัดขึ้นโดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่คนพิการชวนคนทั่วไปมาร่วมวิ่งคู่กับคนพิการทางสายตาและคนพิการทุกประเภท ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ  และส่งเสริมการสร้างสังคมที่ให้โอกาสคนพิการได้อยู่ร่วมกันกับคนในสังคมอย่างเท่าเทียม  อีกทั้งรายได้จะนำไปสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 

แฟ้มภาพ

แฟ้มภาพ

แฟ้มภาพ

                นางมณี นามศิริพงศ์พันธุ์  ผู้อำนวยการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กล่าวว่า “วิ่งไปไม่ทิ้งกัน 2020 No One Left Behind” เป็นกิจกรรมที่ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มุ่งหวังว่าจะสามารถระดมทุนสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้ังไว้  เพื่อเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้กลุ่มผู้พิการในพื้นที่ภาคกลาง เป็นการขยายและสร้างโอกาสให้คนพิการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมเป็นหนึ่งพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมต่อไป