มูลนิธิสากลคนพิการ ร่วมกับ “บางจาก” ร่วมปันน้ำใจสู่การให้ไม่รู้จบ

Share this...

       เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ศาตราอาจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเนื่องจากนี่เป็นการร่วมมือกันกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชนในการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ โดยงานนี้เป็นโครงการดีๆ ของสมาชิกบางจาก เปลี่ยนคะแนนสะสมมาเป็นเงินบริจาคให้แก่องค์กรสาธารณะประโยชน์ ซึ่งมีชื่อว่า “สมาชิกบางจาก ร่วมปันน้ำใจ สู่การให้ไม่รู้จบ” ที่ร่วมมือกับทางมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และสาธารณประโยชน์อีกกว่า 15 แห่ง ซึ่งนับว่าเป็นการร่วมมือที่ยิ่งใหญ่และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเป็นอย่างมาก

 

แฟ้มภาพ

       โดย นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจากฯ ขึ้นกล่าวถึงตัวโครงการว่าเป็นนวัตกรรมที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่าน feature “ตะกร้าบุญ” บน Mobile Application ของบางจาก  และ www.bcpgreenmiles.com เมื่อสมาชิกระบุคะแนนและเลือกองค์กรสาธารณประโยชน์ที่สนใจเพื่อบริจาคให้กับองค์กรนั้นๆ นอกเหนือจากการระบุตั้งแต่ครั้งแรกที่สมัครบัตรสมาชิก  ทั้งนี้ ยอดเงินบริจาคจากสมาชิกบางจากรวมกับส่วนที่ บางจากฯ ร่วมสบทบเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 3.5 ล้านบาทนั้น ยังเป็นเงินที่รวบรวมมาจากอีก 2 โครงการ คือ โครงการ “รักษ์ปันสุข” ซึ่งเป็นการรับบริจาคขวด PET ใช้แล้ว  ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก นำไปจำหน่ายเพื่อรีไซเคิลแปรรูปหมุนเวียนใช้ประโยชน์ และโครงการ “ไม่รับถุง คุณช่วยโลก” ของสพาร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต โดยลูกค้าที่ซื้อสินค้าและไม่รับถุงพลาสติก จะเท่ากับช่วยบริจาคเงินสมทบมูลค่า 20 สตางค์ ต่อถุง 1 ใบ

       ซึ่งก่อนจบงาน ทางบริษัทบางจากฯ ได้เป็นตัวแทนมอบเงินจากคะแนนสะสมของสมาชิกบางจากตลอดปี 2562 รวมกับส่วนที่ทางบริษัทเองสมทบด้วย เป็นเงินทั้งสิ้น 3.5 ล้านบาท ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ กว่า 15 แห่งครอบคลุมการทำประโยชน์ทุกด้านของสังคม ทั้งเด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วย สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มูลนิธิรามาธิบดี สภากาชาดไทย มูลนิธิคุ้มครองเด็ก มูลนิธิธรรมรักษ์ (ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี) มูลนิธิแพทย์ชนบท มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มูลนิธิ ปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ และสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) และมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยมีศาตราอาจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ขึ้นไปรับด้วยตนเอง

 

แฟ้มภาพ

           นอกจากนี้ ศาตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ยังได้ร่วมถ่ายรูปกับบริษัท บางจากฯ และองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย อีกทั้งยังมีการเชิญชวนให้ผู้ใช้น้ำมันหรือซื้อสินค้าในเครือบางจาก ร่วมสมัครบัตรสมาชิกบางจาก และเข้าร่วมโครงการ “สมาชิกบางจาก ร่วมปันน้ำใจ สู่การให้ไม่รู้จบ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมและเพื่อสังคม