คนพิการฝึกทำผ้ามัดย้อม ต่อยอดไปสู่อาชีพ

Share this...

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการขอขอบคุณ วิทยากรสอนเรื่องมัดย้อม นางภารดี จารุจินดา และเจ้าหน้าที่ช่างสิบหมู่ ที่ได้มาสอนการมัดย้อมแก่คนพิการภายใน Yimsoo Farm at Nakhonchaisri ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี เพื่อเป็นความรู้ติดต่อแก่คนพิการ สามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้

 

You may have missed