กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

Share this...
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการขอขอบคุณ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนขึ้น 3 แห่ง ใน 2 จังหวัด อันได้แก่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม, อ.แม่ริม และ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
โดยศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้คนพิการ ได้ฝึกอาชีพที่สามารถนำไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง ภายในสถานที่นี้จึงมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ดูแลรักษา เพื่อให้คนพิการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางเราจะมีการจัดซื้อ อุปโภค บริโภค อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนพิการไม่ขาดตกบกพร่อง