ชีวิตใหม่ ของคนพิการ

Share this...
ชีวิตใหม่ ของคนพิการ
ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้จัดตั้งขึ้น ได้สร้างชีวิตใหม่ให้กับคนพิการ ให้คนพิการได้พัฒนาตนเองไปสู่จุดที่เลี้ยงดูตนเองได้ และ เราต้องการให้สังคมได้เห็นว่าคนพิการก็ทำได้ ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ ที่คนพิการสามารถนำไปต่อยอดได้
รับชมแบบ Uncut 50 นาทีได้ที่ https://watch.vipa.me/BULQUhw7pvb