ประสานความร่วมมือให้การช่วยเหลือครอบครัวคุณฐิติพร

Share this...

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดย คุณมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิฯ และ Mitsubishi HC Capital (Thailand) co. ltd ประสานความร่วมมือให้การช่วยเหลือครอบครัวคุณฐิติพร นิธิสวัสดิ์วงศ์ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลสามีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและมีโรคเรื้อรังต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดย Mitsubishi HC Capital (Thailand) co. ltd ได้สนับสนุนวีลแชร์ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมกันนี้มูลนิธิฯ ยังได้มอบแผ่นรองซับอีกจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยอีกทางหนึ่งด้วย

You may have missed