วันคนพิการสากล 3 ธันวาคม พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม

Share this...
นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. ได้กล่าวเปิดงาน “วันคนพิการสากล 3 ธันวาคม Transformative solutions for inclusive development : the role of innovation in fuelling an accessible and equitable world “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม””
โดย นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ นายอนุกูล ปีดแก้ว และ คณะผู้บริหารมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ นำโดย ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์ และ นางมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิ ได้เดินเยี่ยมชมงานบูธต่าง ร้านค้าต่าง ๆ กว่า 200 บูธ ไปพร้อม ๆ กัน
ที่จัดขึ้น ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B ) ในช่วงวันที่ 1-2 ธันวาคมนี้ ภายในงานมีร้านค้ามากมาย แต่ร้านที่พลาดไม่ได้คือ “ยิ้มสู้คาเฟ่” ที่ให้บริการโดยคนพิการ ที่อยู่ภายใต้มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพราะเราต้องการแสดงให้เห็นว่า คนพิการสามารถทำได้ทุกอย่างและสามารถพัฒนาได้ เราจึงตั้งยิ้มสู้คาเฟ่เพื่อเป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้คนพิการได้มีงานทำ