ประมวลภาพผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีพ.ศ.2565

Share this...
ประมวลภาพผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีพ.ศ.2565 จัดโดย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านประสพแต่ความสุข ความเจริญ ให้พ้นจากสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์อย่าได้มาแผ้วพาล ให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาน ธนสารสมบูรณ์พูลผล ตลอดทั่วทุกคน-ทุกท่าน…เทอญ
ท่านสามารถบริจาคสมทบทุนแก่ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อนำไปพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนให้เป็นพื้นที่ถ่ายทอดทักษะอาชีพต่างๆ แก่คนพิการได้มากขึ้น ผ่านแอปฯ ธนาคารที่ท่านใช้งานได้ง่ายๆ โดยสแกน QR code e-Donation ในภาพ ระบบจะส่งข้อมูลการบริจาคเข้ากรมสรรพากรโดยตรงทันที ท่านจะได้ลดหย่อนภาษีและได้รับเงินภาษีคืนเร็วขึ้น โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาค หรือบริจาคผ่านบัญชีชื่อ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ธนาคารทหารไทยธนชาต เลขที่ 209-1-05735-2 พร้อมส่งหลักฐานการบริจาคมาได้ทาง ID Line : @wiriya ทางมูลนิธิฯ จะจัดส่งใบเสร็จให้แก่ท่านเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีต่อไป
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ตั้งอยู่เลขที่ 27/1-5 ซ.อรุณอมรินทร์39 ถ. อรุณอมรินทร์ แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
☎️ เบอร์โทรติดต่อ 02-886-1188