มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต. อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

Share this...

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์ และคุณมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ให้การต้อนรับคณะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ที่มาศึกษาดูงานกลไกการดำเนินงานของศูนย์อาขีพคนพิการอาเซียนอำเภอนครชัยศรี พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ กฎหมายคนพิการ และอาขีพเพื่อนำไปปรับใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการระดับตำบลต่อไปในอนาคต