ส่งต่อความสุขไป ไม่รู้จบ… ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

Share this...
ส่งต่อความสุขไป ไม่รู้จบ…
คุณมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์ มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการที่ทำงานอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยสิ่งของที่มอบนั้นได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจบุญที่ให้มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการเป็นสื่อกลางเพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการต่อไป