ดวงตาปลอม (Eye Prosthesis)

Share this...
ดวงตาปลอม (Eye Prosthesis)
การสวมใส่ “ดวงตาปลอม” ในกลุ่มผู้สูญเสียการมองเห็น นอกจากจะทำให้ผู้สวมใส่มีรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนคนปกติทั่วไปแล้ว ยังช่วยให้เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตในสังคมมากยิ่งขึ้น
ดวงตาปลอมจะได้รับการออกแบบให้มีความใกล้เคียงกับดวงตาอีกข้างหนึ่ง โดยสวมเข้าไปในร่องลูกตา บริเวณด้านหน้าของดวงตาเก่าที่ฝ่อ หรือ ครอบทับลูกตาเทียม
ตาปลอมแบ่งออกเป็น 2 แบบ
1. ดวงตาปลอมสำเร็จรูป (Stocked Eye หรือ Ready Made Prosthesis)
ผลิตออกมาจากโรงงานเป็นจำนวนทีละมาก ๆ มีขนาดตามค่าเฉลี่ยมาตรฐานของดวงตาคนปกติทั่วไป ราคาไม่แพง แต่สีและขนาดอาจไม่พอดีกับร่องลูกตาของผู้สวมใส่
2. ตาปลอมเฉพาะบุคคล (Customized Eye Prosthesis)
ส่วนใหญ่ผลิตจากวัสดุอะคริลิคทางการแพทย์ โดยจะทำให้พอดีกับผู้สวมใส่เฉพาะคน เพื่อให้ใส่ได้อย่างพอดี แต่มีราคาสูง และ ใช้เวลาในการทำนานกว่าดวงตาปลอมสำเร็จรูป
ในปัจจุบันการทำดวงตาปลอมถูกพัฒนาตามความชอบของแต่ละคน ไม่เพียงแต่ทำให้เหมือนดวงตาอีกข้างหนึ่งเท่านั้น แต่ยังออกแบบลวดลายได้ตามที่ผู้สวมใส่ต้องการ หรือให้เหมือนตัวละครในการ์ตูนที่ชอบ โดยดวงตาปลอมรูปแบบนี้ก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่เช่นกัน