หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 19 ส.ค. 65

Share this...
หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 19 ส.ค. 65
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการ หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565
การฝึกอบรมวันที่ 19 สิงหาคม ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทดลองทำเครื่องดื่มเย็นเมนูต่างๆ เรียนรู้การตีฟองนม การทำแบบไหนถูกตรงและส่งไหนที่ไม่ควรทำ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้