หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 18 ส.ค. 65

Share this...
หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 18 ส.ค. 65
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการ หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565
การฝึกอบรมวันที่ 18 สิงหาคม ช่วงเช้าผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับสูตรการชงเครื่องดื่มร้อน และ ได้ทำการทบทวนในช่วงพักเพื่อเข้าสู่ช่วงบ่าย ช่วงแห่งการทดลองทำ ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทดลองชงเครื่องดื่มร้อน เมนูต่างๆ โดยนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาในวันก่อนหน้ามาใช้งานจริง และได้ชิมฝีมือตนเอง