มอบข้าว 100 กล่อง และน้ำดื่มยิ้มสู้ 120 ขวด แก่บุคลากรของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

Share this...

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นศูนย์วิชาการที่มุ่งใช้การฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อนำคนพิการกลับเข้าสังคม โดยคนพิการจะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด

ปัจจุบัน สถาบันสิรินธรฯ ยังเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่คนพิการทุกประเภท ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ ต่างต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ นำโดยคุณมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิฯ จึงได้เปิดครัวยิ้มสู้เฉพาะกิจทำข้าวกล่องพร้อมรับประทาน โดยนำเมนูเด็ดอย่างข้าวแกงเขียวหวานผัดแห้งและไข่ต้ม จำนวน 100 กล่อง และน้ำดื่มยิ้มสู้ 120 ขวด ไปร่วมเติมแรงและเป็นพลังใจให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ พร้อมกันนี้ยังได้มอบหนังสือยิ้มสู้ 30 เล่ม ยาน้ำมันเหลืองสมุนไพรตรา พัชญ์ จากบริษัทสยามไพร-ซิต้า จำกัด จำนวน 60 ขวด เพื่อสร้างความสดชื่น ลดอาการวิงเวียนศรีษะ บรรเทาอาการปวดเมื่อยและเหนื่อยล้าจากการทำงาน และยังได้แจกหน้ากากอนามัยผ้าแบบมีไส้กรองให้แก่ผู้มารับบริการอีกด้วย