ส่งมอบของบริจาคแก่เคหะคลองเตย ชุมชนแฟลต

Share this...
เชื่อหรือไม่ว่า!!! เคหะคลองเตย ชุมชนแฟลต 23-24 ความสูงเพียง 5 ชั้น ทั้ง 2 ตึกแบ่งออกเป็น 430 ห้อง แต่กลับมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นกว่า 1,200 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำมาค้าขาย รับจ้างทั่วไป เก็บขยะของเก่า และพนักงานทำความสะอาดของกทม. ซึ่งล้วนเป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงงานอย่างหนัก เมื่ออายุมากขึ้นก็ล้มเจ็บและป่วยติดเตียง บ้างก็เป็นกลายเป็นคนพิการ
เมื่อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด คนในชุมชนแห่งนี้ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก ไม่สามารถทำงานหาเงินได้ตามปกติ ในครอบครัวที่มีคนพิการหรือผู้ป่วยติดเตียงยิ่งลำบากขึ้นเป็นทวีคูณ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยการนำทีมของคุณมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิฯ จึงได้ลงพื้นที่นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้แก่ครอบครัวที่ต้องดูแลคนพิการ ทั้งผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ ผ้าอ้อมเด็ก ข้าวสาร น้ำยาทำความสะอาด เจลแอลกอฮอล์ ฯลฯ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และเป็นการส่งต่อกำลังใจซึ่งกันและกัน ให้มีพลังก้าวเดินต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
“ป้าเชียร” ผู้นำชุมชนที่อยู่อาศัยในแฟลตแห่งนี้มานานเกือบ 30 ปี เล่าให้ฟังว่า ดีใจที่มีองค์กรต่างๆ มาคอยให้ความช่วยเหลือ ตอนนี้ทุกคนก็ลำบากเหมือนกันหมด แต่ก็ไม่ทอดทิ้งกัน สำหรับสิ่งของที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนำมามอบให้ก็จะทยอยแจกให้แก่ครอบครัวที่มีเด็ก มีคนพิการและคนป่วยติดเตียง พวกผ้าอ้อมสำเร็จรูปของผู้ใหญ่นี่ราคาแพงมาก และต้องใช้เยอะ ที่มูลนิธิฯ นำมามอบให้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะ
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งมูลนิธิฯ จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางกระจายความช่วยเหลือไปสู่ผู้คนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากในภาวะวิกฤติเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง…ไม่ทิ้งกัน