ผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565

Share this...
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ “ผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคนพิการในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ เพราะการที่คนพิการมีงานทำ ไม่ใช่แค่ได้เงินค่าจ้าง แต่หมายถึง โอกาสเรียนต่อของลูกหลาน ปัญหาสุขภาพได้รับการแก้ไข สมาชิกในครอบครัวกินอิ่มนอนหลับ รวมไปถึงการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายและมีคุณค่า
พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลฯ มีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมูลนิธิฯ ได้รับพระเมตตา จาก เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร รับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ท่านสามารถบริจาคสมทบทุนแก่ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อนำไปพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนให้เป็นพื้นที่ถ่ายทอดทักษะอาชีพต่างๆ แก่คนพิการได้มากขึ้น ผ่านแอปฯ ธนาคารที่ท่านใช้งานได้ง่ายๆ โดยสแกน QR code e-Donation ในภาพ ระบบจะส่งข้อมูลการบริจาคเข้ากรมสรรพากรโดยตรงทันที ท่านจะได้ลดหย่อนภาษีและได้รับเงินภาษีคืนเร็วขึ้น โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาค หรือบริจาคผ่านบัญชีชื่อ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ธนาคารทหารไทยธนชาต เลขที่ 209-1-05735-2 พร้อมส่งหลักฐานการบริจาคมาได้ทาง ID Line : @wiriya ทางมูลนิธิฯ จะจัดส่งใบเสร็จให้แก่ท่านเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีต่อไป
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ตั้งอยู่เลขที่ 27/1-5 ซ.อรุณอมรินทร์39 ถ. อรุณอมรินทร์ แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700