Share this...
ขอขอบคุณรายการ คนไทย หัวใจไม่ท้อ ที่ได้เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.แม่ริม และอ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้พิการทุกประเภทได้ฝึกอาชีพ มีงานทำและมีรายได้เป็นของตนเอง
ตอนนี้ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.แม่ริม และอ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการแล้ว เรามีทั้งบรรยากาศที่สวยงามเย็นสบายเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ มีร้านกาแฟสดและเครื่องดื่มที่ให้บริการโดยผู้พิการ ท่านสามารถเดินชมศูนย์เพื่อสัมผัสการทำงานของผู้พิการในฝ่ายต่าง ๆ ทั้งการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ปลูกผักโรงเรือนและกลางแจ้ง
หรือแวะชมความสวยงามของศูนย์ฯ ตามอัธยาศัยได้เลยครับ
ในอนาคตมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการมีแผนการผลิตอาหารแปรรูปสำหรับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง แต่ทางมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการยังขาดทุนทรัพย์สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ทุกท่านสามารถสมทบทุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ผ่านธนาคารกรุงเทพ 162-3-06432-4 ชื่อบัญชี มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
แจ้งขอรับใบเสร็จได้ที่ Line @wiriya
ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้