ส่งมอบหนังสือเด็กเล็กให้แก่น้องๆ ผู้พิการ บ้านยิ้มสู้

Share this...

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้โพสต์รับบริจาคหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งต่อให้น้องๆ ผู้พิการ ซึ่งมีผู้ใจบุญร่วมกันส่งหนังสือและตุ๊กจำนวนมาก โดย คุณมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้ทำการส่งมอบหนังสือและตุ๊กตาให้ คุณอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านยิ้มสู้) หรือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 1 หน่วยบริการนครชัยศรี ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคหนังสือและตุ๊กตาเป็นจำนวนมากให้กับน้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านยิ้มสู้) หรือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 1 หน่วยบริการนครชัยศรี เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับน้องๆ ผู้พิการ
หากท่านใดประสงค์จะบริจาคสามารถส่งหนังสือ ได้ที่ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 27/1-5 ซอยอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700