ข่าวสาร

ผู้เข้าฝึกอบรมศึกษาดูงานศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ ในเครือมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 27 มิถุ...

เปิดการอบรม โครงการ การฝึกงานการสร้างอาชีพเพื่อผู้​พิการ​ ตา​มหลัก​ปรัชญา​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ประจำปี​ 2566

วัน​จันทร์​ที่ 22 พฤ...