เดือน: มิถุนายน 2023

ผู้เข้าฝึกอบรมศึกษาดูงานศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ ในเครือมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 27 มิถุ...