มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ รับมอบเงินบริจาคกลุ่มบริษัทบางจาก

Share this...
นางมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ รับมอบเงินบริจาค จากนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก ตามวัตถุประสงค์ของโครงการบางจากกรีนไมลส์ ที่มีเป้าหมายในการมอบเงินจากการ
บริจาคคะแนนสะสมที่สมาชิกได้รับจากการเติม น้ำมันและซื้อสินค้าในเครือบางจากฯ รวมกับส่วนที่บางจากฯ ร่วมสบทบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,700,000 บาท
โดยมอบให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์รวม 18 แห่ง ซึ่งสมาชิกได้ร่วมใจกันบริจาคมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 เพื่อร่วมกันช่วยเหลือสังคม ผู้ขาดโอกาส ทั้งเด็ก ผู้พิการ คนชรา ผู้ป่วย สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ช่วยทำ
ให้สังคมไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวคิด Greenovative Destination ของสถานีบริการน น้ำมันบางจาก ที่นอกเหนือจากการ ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนได้ทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
📱 โทรศัพท์ 02-886-1188