โครงการพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการ หลักสูตรสอนทำอาหารญี่ปุ่น

Share this...
จบหลักสูตรอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการ หลักสูตรสอนทำอาหารญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน โดยมีศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 10 คน
โดยเป็นผู้พิการทางการได้ยิน ทางการมองเห็น และทางสติปัญญา แม้จะมีความแตกต่างกัน แต่ทุกคนสามารถสื่อสารกันได้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นว่า ความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรค เพียงยอมรับ เข้าใจ และปรับตัวเข้าหากัน นี่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า คนพิการสามารถล้วนมีความสามารถไม่แตกต่างจากคนปกติทั่วไป
ทุกท่านสามารถร่วมสมทบทุนแก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
เพื่อใช้ในการดำเนินงานฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พิการได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาต เลขบัญชี 209-1-05735-2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-886-1188