เติมเต็มของชีวิตให้แก่ผู้พิการในพื้นที่

Share this...

ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นมากกว่าสถานที่แห่งโอกาส แต่เป็นส่วนเติมเต็มของชีวิตให้แก่ผู้พิการในพื้นที่