หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 30 ส.ค. 65

Share this...
หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 30 ส.ค. 65
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการ หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565
การฝึกอบรมวันที่ 30 สิงหาคม ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการทำเครื่องดื่มด้วยเครื่อง Moka pot ซึ่งเป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่ใคร ๆ ก็สามารถทำเองได้ และนำไปใช้เป็นอุปกรณ์หลักในการเปิดร้านกาแฟของตนเองได้