หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 30 ส.ค. 65

Share this...
หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 30 ส.ค. 65
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการ หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565 ได้จบเป็นที่เรียบร้อย
โดยผู้เข้าฝึกอบรมได้รับมอบประกาศนียบัตรจาก นางมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และต่อจากนี้ไปผู้เข้าฝึกอบรมจะได้นำความรู้ความสามารถได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด