หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 25 ส.ค. 65

Share this...
หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 25 ส.ค. 65
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการ หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565
การฝึกอบรมวันที่ 25 สิงหาคม ผู้เข้าอบรมได้ทดลองทำสูตรเครื่องดื่มของตนเอง และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทำให้ผู้เข้าฝึกอบได้ทดลองสิ่งใหม่ๆ เพื่อนำไปต่อยอด