หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 24 ส.ค. 65

Share this...
หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 24 ส.ค. 65
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการ หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565
การฝึกอบรมวันที่ 24 สิงหาคม ผู้เข้าอบรมได้จับกลุ่ม 2 กลุ่ม ทดลองออกแบบเครื่องดื่มกาแฟสูตรของตนเอง คิดสูตรนมผสมตนเอง เลือกระดับการคั่วของกาแฟที่นำมาใช้กับเครื่องดื่มของตนเอง โดยทั้ง 2 กลุ่มได้ชิมกาแฟของตนเองและของอีกกลุ่ม เพื่อทำความเข้าใจในรสชาติ ในช่วงบ่ายได้ทดลองทำเครื่องดื่มเมนูต่างๆ ที่ต้องใช้การสตรีมนมเพิ่มความชำนาญโดยการจับคู่กัน