ยิ้มสู้คาเฟ่ร่วมออกบูธ ณ ลานพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) กรุงเทพฯ

Share this...
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2565
ร้านยิ้มสู้คาเฟ่ได้รับความไว้วางใจจากสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลป์ ร่วมออกบูธจำหน่ายเครื่องดื่มและเบเกอรีที่ผลิตโดยน้องๆ ผู้พิการทางการได้ยิน ภายในงานสมโภชศาลพระภูมิ และการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุด วังหน้ารฤก ณ ลานพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) กรุงเทพฯ