พิธีเปิด “การฝึกงานสร้าง​อาชีพ​เพื่อ​ผู้​พิการ​ตา​มหลัก​ปรัชญา​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ประจำปี​ 2565​”

Share this...
วันที่ 6 มิถุยายน 2565
ศูนย์​ฝึก​อาชีพ​คนพิการ​อาเซียน​อ​ำ​เภอ​เชียงดาว โดย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ทำพิธีเปิด ” การฝึกงานสร้าง​อาชีพ​เพื่อ​ผู้​พิการ​ตา​มหลัก​ปรัชญา​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ประจำปี​ 2565​”
โดยได้รับเกียรติ​จากศาสตรา​จารย์​วิริยะ นามศิริ​พงศ์พันธุ์​ ประธานกิตติมศักดิ์​และ คุณมณี นาม​ศิริ​พงศ์พันธุ์​ ประธาน​มูลนิธิ​สาก​ลเพื่อ​คนพิการ​ ร่วมเป็นประธานในพิธีพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้พิการที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนอัตราจาก บริษัท​ เบทาโกร จำกัด และ บริษัท ดีเอ็มดีแอล จำกัด (มหาชน) ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ
อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยด้วย