Share this...

     ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.นครชัยศรี  และ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.เชียงดาว ในเครือข่ายมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดรับสมัครผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการมาอบรมด้านการเกษตรเพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต

 

แฟ้มภาพ

 

     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.นครชัยศรี  และ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.เชียงดาว ในเครือข่ายมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร เป็นเวลา 100 วัน ที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว และอำเภอนครชัยศรี ประจำปี พ.ศ. 2564  สำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ อายุ 18 ปีถึง 60 ปี สำหรับการเข้าฝึกอบรมยังได้รับเงินจำนวน 308 บาทต่อวัน ตามจำนวนวันที่มาฝึกจริงแต่ไม่เกิน 100 วัน  พร้อมทั้งอาหารและที่พักให้ฟรีตลอด 100 วัน  กำหนดเวลาจะแจ้งในภายหลัง

*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่โทร 02-886-1188  หรือส่งรายละเอียดการสมัครได้ที่ id line: @wiriya  ***

 

แฟ้มภาพ

แฟ้มภาพ