ศ.วิริยะ นำทีมเดินแจกของให้แก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ ณ ชุมชนสันติชนสงเคราะห์

Share this...

           ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ พร้อมผู้อำนวยการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและประธานชุมชนสันติชนสงเคราะห์ นำชุดยังชีพมาแจกให้กับผู้พิการและคนยากไร้ ณ ชุมชนสันติชนสงเคราะห์

          ไม่นานมานี้ ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ พร้อมนางมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  และนายธานี ศรีวรรณยศ ประธานชุมชนสันติชนสงเคราะห์ เดินสายไปยังชุมชนดังกล่าว เพื่อนำปัจจัยยังชีพไปแจก ผู้พิการและผู้ยากไร้ ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ โดยจุดประสงค์เพื่อไปเยี่ยมเยือนดูความเป็นอยู่ของชาวบ้าน อีกทั้งยังรับฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านและพร้อมทำความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ

 

 

              นอกจากนี้ ปัจจัยยังชีพมีแจกที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถเข้ามารับได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป